null

Retail Display Krok

MSRP: 87,00 kr
72,00 kr
(Du sparar 15,00 kr )
SKU:
SCH
Visar strängar, kablar, detaljhandelspaket etc.

Kraftig stål ger hållbarhet för tunga föremål.

  • Tillverkad i USA och uppbackad av en livstid strukturell garanti
  • Monteringshårdvara ingår (installation på platt vägg)
  • Slatwall Clip ingår (slatwall installation)
    • Denna klämma förhindrar hängaren från att lyfta av din lamellvägg

(10" skaft finns på bilden.)

 

Specifikationer:

Installations instruktioner:

Platt vägg: Välj plats för hängare. Dra in skruvarna genom monteringshålen på hängaren i väggen med en stjärnskruvmejsel. Om en väggregel inte hittas är dessa pilothål nödvändiga för att installera plastbyglarna. För att göra detta, använd skruvmejseln för att trycka och vrida reglaget medurs tills det är jämnt. Sätt tillbaka hängaren med skruven i vipparna. ÅTERANVÄND INTE växlingar.

Slatwall: Haka fast klämman i ditt slatwall-system, precis till vänster om hängaren. Dra sedan försiktigt upp läppen i den högra kanten av klämman och skjut den över hängplattan. Se till att läppen har låst sig ordentligt runt plåtens högra kant. (Denna klämma tillåter förflyttning av plattan, utan att tillåta den att lyfta av din lamellvägg.)

Livstids strukturell garanti