null

Villkor för fakturering

  • Slutlig försäljning av dessa varor till slutanvändaren är inte tillåten på eller via tredje parts webbplatser. Om slutanvändarförsäljningen inte äger rum i en fysisk byggnad som du driver som en butik, en tillfällig plats som du har tillstånd att driva från, eller via en webbplats som du äger domänen för, är det obehörig återförsäljning
  • Order skickas när full betalning har mottagits. 
  • Net30-fakturering tillgänglig endast för för godkända parter